37 yıldır sağlık alanında yaptığımız üretimlerin yanı sıra sosyal sorumluluk bilincimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Fayda misyonunu her alanda yaşatarak üretim ve hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz.

Bu yolda yanımızda yer alan değerli çalışanlarımızla birlikte faydayı daha da büyütmek en büyük gücümüz.

“Polifayda Topluluğu” çalışanlarımızın katılımıyla oluşan önemli bir oluşum.

Topluluk gönüllülük esasına dayanıyor.

Amacı sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden; yalnızca çalışma yaşamında değil aynı zamanda toplumsal yaşantılarında da faydayı yaşamın her alanında benimsemiş, aktif ve üreten çalışanlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk faaliyetlerimizi devam ettirmek.

Sürdürülebilir fayda anlayışı ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarının da desteği ile daha çok fayda üretmek.