Kurum Adı İnternet Sitesi
T.C. Sağlık Bakanlığı www.saglik.gov.tr
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü www.iegm.gov.tr
Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği www.aifd.org.tr
Sosyal Güvenlik Kurumu www.sgk.gov.tr
Dünya Sağlık Örgütü www.who.int
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası www.ieis.org.tr