Kurum Adı İnternet Sitesi
T.C. Sağlık Bakanlığı www.saglik.gov.tr
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) www.titck.gov.tr
Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği www.aifd.org.tr
Sosyal Güvenlik Kurumu www.sgk.gov.tr
Dünya Sağlık Örgütü www.who.int
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası www.ieis.org.tr