6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri, kişisel verilerine ilişkin talepleri için veri sorumlusuna başvurma hakkına sahiptir. İlgili forma ulaşmak için lütfen tıklayın.
Kişisel Verilerin İşlenme Politikası

Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.  olarak hizmetlerimizi en iyi şekilde sunarken müşterilerimizin birtakım kişisel verilerini toplamakta ve işlemekteyiz.
Bu kapsamda kişisel verileriniz, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğü giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve ilgili mevzuat tarafından güvence altına alınmıştır.
İşbu Politika, kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği, hangi üçüncü kişilere aktarıldığı, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ve şirketimizin kişisel verilerin korunması bakımından yükümlülüklerini belirlemek ve göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

POLİTİKANIN KAPSAMI

İşbu Politika, aşağıdaki kişilere ait edindiğimiz kişisel verilerin işlenmesine ilişkin  faaliyetlerimizi kapsamaktadır:

 • Müşterilerimiz, müşterilerimiz tüzel kişi ise çalışanı, temsilcisi ve vekili,
 • Potansiyel müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz tüzel kişi ise çalışanı, temsilcisi ve vekili,
 • Ziyaretçilerimiz,
 • Polifarma şirketi temsilcisi ve vekili,
 • İş ortaklarımızın çalışanı, temsilcisi ve vekili,
 • Tedarikçilerimizin çalışanı, temsilcisi ve vekili,
 • Çalışanlarımız, eski çalışanlarımız ve bu kişilerin aile üyeleri,
 • Çalışan adaylarımız,
 • Kamu/özel kurum ve kuruluşu çalışanları.

Bu kişi grubu tanımlarına ilişkin açıklamalar, EK-1’de yer verilmektedir.

POLİTİKADAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCELLEMELER

Polifarma İlaç olarak, işbu Politika çerçevesinde kişisel verileri işleme faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Kanun veya ilgili mevzuatta veyahut Polifarma’nın faaliyetlerinde meydana gelen değişiklikler doğrultusunda, işbu Politika ilgili birimler tarafından her zaman değiştirilebilir ve güncellenebilir.
İşbu Politika en son 04.10.2019 tarihinde güncellenmiştir.

 İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLER

Aşağıdaki kişisel veriler dahil olmak üzere birtakım kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

KİŞİSEL VERİ GRUBU

AÇIKLAMALAR

KİŞİSEL VERİ ÖRNEKLERİ

Kimlik Bilgisi

Kişinin her türlü kimlik belgelerinde yer alan bilgiler

TCKN, Pasaport No, Nüfus Cüzdanı Seri No, Adı-Soyadı, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaşı, nüfusa kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği, ehliyet, avukatlık kimliği fotokopileri

İletişim Bilgisi

Kişiyle iletişim kurulmasını sağlayan veriler

Kişiyle ilişkilendirilen e-posta, telefon numarası, cep telefonu, ev ve işyeri adresi

Aile Bireyleri Bilgisi

Kişisel veri sahibinin aile bireylerine ilişkin veriler

Kişisel veri sahibinin çocukları, eşleri ile ilgili kimlik bilgisi, iletişim bilgisi vs.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kanunun 6. maddesinde sayılan veriler

Çalışanlarımızın Polifarma bina ve tesislerinde kazaya uğraması sebebiyle alınan sağlık bilgileri ve kimlik fotokopisinde alınan kan grubu ve din bilgisi, alt işverenler çalışanlarından alınan adli sicil kayıtları

Özlük Bilgisi

Çalışanların veya alt işveren çalışanlarının özlük dosyası için elde edilen veriler

İş Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi (Örn. maaş, SGK primleri vs.) ve bunun dayanağı olan belgeler (bordro vs.)

Giriş-Çıkış Bilgisi

İşletmelerimizde güvenliği sağlamak amacıyla ziyaretçilerimizden alınan giriş ve çıkış bilgileri

İşletmeye giriş ve çıkış tarihleri, saatleri.

Kamera Kayıtları

Fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında CCTV veya diğer kamera sistemleri tarafından alınan kayıtlar

CCTV kamera kaydı, sesli veya renkli kamera kayıtları

Araç Bilgisi

Kişilerin araçlarına ait her türlü bilgi, belge, dosya ve kayıt

Ruhsat bilgisi, araç plakası, araç teknik ve bakım bilgisi

Konum Bilgisi

Sensör veya diğer cihazlar aracılığıyla ulaşılan kişinin konumuna ilişkin veriler

Hizmet esnasında mobil uygulama veya internet üzerinden elde edilen konum bilgileri

Potansiyel Müşteri Bilgisi

Müşteri olmadan önce kişi hakkında elde edilen bilgiler

Potansiyel müşterilerle ilgili meslek ve eğitim bilgisi, hobiler ve zevkler

Müşteri Bilgisi

Müşterileri tanımak adına toplanan bilgiler

Müşterilerin meslek ve eğitim bilgisi, hobiler ve zevkler

Müşteri Talep ve Şikayet Bilgisi

Müşterilerin ürün ve hizmete ilişkin yapmış olduğu talep, şikayet, dilek, temenni veya her türlü buna benzer başvuru bilgileri

Müşterilerin ürün ve/veya hizmetlere ilişkin yapmış olduğu talep, şikayetler ve benzeri başvuru sonucunda elde edilen kişisel veriler

Finansal Bilgi

Kişilerin mali ve finansal durumunu gösteren her türlü bilgi, belge, rapor ve kayıtlar

Kişilerin kredi kartı harcaması, banka ekstresi, kredi notu, maaş bilgisi, gelir bilgisi

Pazarlama Bilgisi

Pazarlama ve reklamcılık amacıyla işlenen kişisel veriler

Kişinin alışkanlıkları, beğenileri, (yeniden) hedefleme bilgileri, çerez bilgileri, geri bildirim ve memnuniyet anketleri, kampanyalar ve doğrudan pazarlama çalışmaları neticesinde elde edilen bilgiler ve değerlendirmeler

Online Ziyaret Bilgileri

Ziyaretçilerin mobil uygulama ve internet sitesinde çerezler vasıtasıyla elde edilen davranışsal bilgileri

Mobil uygulama ve internet sitesindeki kullanım alışkanlıkları, tıklanma sayısı, sayfa gezintileri, tarayıcı geçmişleri, kullanıcı cihazlarına atanan ID bilgisi,

Hukuki Süreç ve Uyum Bilgisi

Hukuki alacak ve borçların takibi, Bakanlık talimatları ve uluslararası sözleşmelere uyumu için işlenen kişisel veriler

Davaya veya icraya konu olan alacaklar/borçlar, haciz ibranameleri, ISO sertifikası ve diğer güvenlik sertifikaları.

Denetim ve Teftiş Bilgisi

Şirketin kanuni yükümlülüğü gereği denetime tabi olduğu durumlarda işlenen kişisel veriler

Denetim ve teftiş kayıtları, vergi beyannameleri

Olay Tespiti Bilgisi

Polifarma İlaç işletmelerinde meydana gelen tehlike, iş kazası ve benzeri durumları tespit etmeye yönelik kişisel veriler

Emniyet Yönetim Sistemi amacıyla Olay/Tehlike/Risk bildirimleri için form üzerinden alınan olay ve durum bilgileri

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİMİZ

Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen kanallar üzerinden topluyoruz:

 • E-posta, SMS, kartvizitler
 • Telefon, Faks,
 • CCTV (Kapalı Devre Kamera Kayıtları),
 • Çerezler (Cookies) ve benzer takip teknolojileri,
 • Polifarma İlaç’a yapmış olduğunuz ziyaretlerde sözlü olarak,
 • Matbu ve elektronik form,
 • Posta, kargo ya da kurye hizmetleri,
 • Uzaktan erişim sağlayan programlar,
 • Diğer fiziki ve elektronik ortamlar.

BELİRLİ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİMİZ

Polifarma İlaç olarak kişisel verilerinizin mahremiyetine oldukça önem veriyor ve KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkeler ve işleme şartlarına uygun olarak kişisel verilerinizi topluyor ve işliyoruz
Bu kapsamda kişisel verilerinizi

 • İşletmelerimizdeki güvenliği sağlamak ve yasal mevzuatlarda öngörülen hukuki yükümlülüklerinizi yerine getirmek amacıyla işleyebilmekteyiz.

Bunlara ek olarak aşağıdaki faaliyetlerimiz doğrultusunda da kişisel verilerinizi işleyecek ve aşağıda belirtilen üçüncü kişiler ile paylaşabileceğiz.

İşletmemizin Kameralar ile İzlenmesi

İşletmemizin güvenliğini sağlamak amacıyla giriş ve çıkışlarımız ile işletmelerimizin içerisini güvenlik kameralarıyla izlenmektedir Kamera kayıtları Polifarma İlaç tarafından ancak adli bir süreçte Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 219 ve ilgili maddeler uyarınca mahkemelerce talep edilen belgeleri ibraz etme yükümlülüğü sebebiyle KVK Kanunu madde 5/2(ç)’de belirtilen hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi sebebine dayalı olarak ve davaya taraf olan Polifarma’nın kendisini savunabilmesi amacıyla KVK Kanunu madde 5/2(e)’de belirtilen bir hakkın tesisi, korunması ve savunması sebebine dayalı olarak ilgili resmi kurumlara gönderilmektedir.

Çerez Faaliyetleri

Polifarma İlaç olarak internet sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızda birtakım çerezler bulundurmaktayız. Çerezleri; ziyaretçilerimizin tecrübesini iyileştirmek, kişiselleştirilmiş hizmet ve öneri sunmak, talep ve sorunlarını tespit etmek, aramalarını hızlı sonuçlandırmak ve rıza vermeleri halinde kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak amacıyla kullanmaktayız. Daha detaylı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Ziyaretçi Giriş Çıkışlarının Takibi

Polifarma İlaç olarak, işletmemizin ve personellerimizin güvenliğini sağlamak, izinsiz girişleri engellemek ve gerekli güvenli kayıtlarını oluşturmak amacıyla KVK Kanunu madde 5/2(f)’de belirtilen Polifarma İlaç’ın meşru menfaatine dayalı olarak ziyaretçilerimizin ad, soyad, firma adı ve giriş ve çıkış saatlerini sisteme kaydetmekteyiz. Bu bilgilerinizi, işletmemize giriş yaptığınız esnada sözlü olarak veya yazılı form üzerinden toplamakta ve sadece yukarıdaki amaçlar dahilinde ve talep etmeleri halinde KVK Kanunu madde 5/2(ç)’de belirtilen Polifarma İlaç’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi sebebine dayalı olarak hukuken yetkili kamu ve tüzel kişiler ile paylaşmaktayız.
Misafir olarak çıkış yaptığınız tarihten itibaren ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuki uyuşmazlığı önlemek ve yasal mevzuata uymak amacıyla makul bir süre boyunca tutmakta ve bu sürenin sona ermesi halinde bilgilerinizi silmek, yok etmek ve/veya anonim hale getirmekteyiz.

İşletmelerimizde Sağlanan İnternet Hizmeti

İşletme ve terminallerde bulunan internet hizmeti, Polifarma İlaç’ın anlaşmalı olduğu firmalardan tarafından sağlanmaktadır. Misafirlerimizin internet hizmeti alması esnasında kişisel verileri bu firmalarca toplanmakta ve İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliği ve ilgili mevzuat uyarınca belirtilen yasal süreler boyunca saklanmaktadır.
Misafirlerimizin bu hizmetle ilgili kişisel veri talebi olması halinde ilgili firmanın yetkilileriyle iletişime geçmesini öneririz.

Müşteri, İş Ortağı, Tedarikçi ve Alt Kiracılarla Ticari İlişkilerin Yürütülmesi

POLİFARMA olarak, sözleşme ilişkisinde olduğumuz veya ticari faaliyette bulunduğumuz kurumsal müşteriler, iş ortakları, tedarikçiler ve alt kiracılar dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın üçüncü kişilerle ticari ilişkilerimizi yürütebilmek ve bu kişiler ile ticari iletişime geçmek amacıyla başta kimlik ve iletişim bilgiler olmak üzere bu kişilere ait birtakım kişisel veriler işlemekteyiz. Bu bilgileri Kanun madde 5/2(c)’de belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası amacıyla ve/veya ticari faaliyetlerin yürütülebilmesi amacıyla Kanun madde 5/2(f)’de belirtilen POLİFARMA’nın meşru menfaati sebebine dayalı olarak toplamakta ve kullanmaktayız. 

Müşteri Şikayetlerinin Yönetimi

Polifarma İlaç olarak müşterilerimizin internet sitesi, mobil uygulama, e-posta, müşteri öneri formu veya müşteri geri bildirim anketleri üzerinden doğrudan veya resmi kurumlar aracılığıyla dolaylı olarak ilettiği şikayet, öneri, talep, dilek ve temennileri toplamaktayız. Bu süreçte elde ettiğimiz kişisel verileri; müşterilerimizin taleplerini değerlendirmek, sonuçlandırmak, onlara geri dönüş sağlayabilmek ve nihayetinde müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla kimlik, iletişim bilgileri ve talep/şikayet bilgilerini işlemekteyiz. Fiziki ve elektronik ortam üzerinden sunduğumuz form, anket ve diğer belgeler vasıtasıyla da toplayabilmekteyiz. Bu şikayet, öneri, talep, dilek ve temennileri toplamadan önce yapılacak faaliyete ilişkin ilgili kişilerden KVK Kanunu madde 5/1 ve 6/2 uyarınca açık rızalarını almaktayız.
Polifarma İlaç olarak bu kişisel verileri yukarıdaki amaçlar dahilinde, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yurt içine veya yurt dışına aktarabilmekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI VE İMHASI

Bu metinde yer alan amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz KVK Kanunu’na ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca saklanacak ve imha edilecektir. Polifarma İlaç olarak kişisel verilerinizi Polifarma İlaç Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikamıza uygun olarak, yasal süreler veya yasal süre öngörülmemişse, işleme amacımıza göre belirlenen makul süreler boyunca saklamakta ve bu sürelerin sona ermesi üzerine imha etmekteyiz.  Kişisel verilerinizi güvenli olarak saklamaya ve imha etmeye ilişkin aldığımız tedbirlerimizi ve belirlediğimiz saklama ve imha sürelerini öğrenebilmek için Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikamızı,  internet sitemizdeki iletişim formu üzerinden talep edebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ VE BAŞVURU

Kişisel veri sahibi olarak, KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizdeki başvuru formu üzerinden gönderebilirsiniz.
Başvurunuz ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.
Başvurularınız,  talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede en geç otuz gün içinde yazılı veya elektronik ortamdan cevaplanacaktır.  Talebinizin reddedilmesi halinde, başvurunuz gerekçeli olarak yanıtlanacaktır.

EK-1 VERİ KONUSU KİŞİ GRUPLARI

KİŞİ GRUPLARI

AÇIKLAMALAR

Müşteri

POLİFARMA'dan halihazırda ürün/hizmet alan veya alma taahhüdünde bulunan kişiler.

Potansiyel Müşteri

POLİFARMA’dAn halihazırda hizmet almayan ve sözleşme ilişkisi başlamayan; ancak hizmeti alması muhtemel kişiler.

Şirket Temsilcisi veya Vekili

Polifarma İlaç’ı temsil veya vekil eden kişiler.

Hissedar

Şirketin genel kurulunda pay sahibi olan kişiler.

Tedarikçi 

Polifarma İlaç’ın hizmet aldığı firmaların çalışanı, çalışan adayı, temsilcisi veya vekili.

İş Ortağı

Polifarma İlaç’ın faaliyetlerinde beraber çalıştığı firmaların çalışanı, çalışan adayı, temsilcisi veya vekili.

Çalışan

Polifarma İlaç'ın işveren olarak çalıştırdığı personeller.

Stajyer

Polifarma İlaç'ın işveren olarak çalıştırdığı stajyerler.

Çalışan ve Stajyer Adayı

Polifarma İlaç'ın işveren olarak henüz çalıştırmadığı ancak çalıştırması muhtemel kişiler.

Eski Çalışan / Emekli

Polifarma İlaç'ın hukuki zorunluluk sebebiyle kişisel verileri paylaşma yükümlülüğü bulunduğu özel kişi veya kuruluşlar.

Aile Üyeleri

Kişisel veri sahibinin aile bireyleri, eşi, çocuğu vs.

Ziyaretçi

Polifarma İlaç bina, tesis, terminal ve diğer işletmelerini ziyaret eden kişiler.

Hukuken Yetkili Kişi

Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları veya özel kişi ve kuruluşlarında çalışan personeller.


EK-2 KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILDIĞI KİŞİ GRUPLARI

PAYLAŞILAN KİŞİ GRUPLARI

AÇIKLAMALAR

Hissedar

Polifarma İlaç’ın genel kurulunda pay sahibi olan kişiler.

Şirket Temsilcisi veya Vekili

Polifamra İlaç’ın temsil veya vekil eden kişiler. Örneğin, temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu üyesi.

Tedarikçi

Polifarma İlaç’ın hizmet aldığı firmalar ve kişiler. Örneğin, bulut hizmeti sağlayıcıları, Polifarma İlaç’ın işletmelerinde özel güvenlik görevlisi çalıştıran güvenlik şirketleri.

Grup Şirketi

Polifarma İlaç üzerinde doğrudan veya dolaylı kontrolü olan şirketi veya gerçek kişileri ve/veya söz konusu şirket veya gerçek kişilerin veya Polifarma İlaç’ın doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiği şirketler

İş Ortağı

Polifarma İlaç’ın faaliyetlerinde beraber çalıştığı firmalar ve kişiler.

Hukuken Yetkili Kişi

Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları veya özel kişi ve kuruluşlarında çalışan personeller.