Çalışanlarımızın şirket hedefleri ve beklentileri doğrultusunda yönlendirilmesi, desteklenmesi, başarı durumlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve çalışanlarımızın yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik kurulan performans sistemimizin ana amacı ölçme ve geliştirme olmakla birlikte; sistem, değerlendirici (üst) ile değerlendirilen (ast) arasında iyi bir iletişim, iş birliği ve dayanışma ortamı kurulmasını sağlamaktadır.

Ayrıca sistemin açık değerlendirme ilkesi, diğer bir deyişle değerlendirme sonuçlarına ilişkin olumlu/olumsuz geri bildirimin astlara iletilmesi ve bu sonuçların astla birlikte tartışılabilmesi performans değerlendirmenin çalışanların motivasyon ve verimliliğini vurgulayan amaçlarını oluşturmaktadır.

Çalışanlarımızın kişisel gelişimleri ve hedefleri göz önünde tutularak, iş hedeflerinin ve yetkinliklerinin birlikte değerlendirildiği, çalışan ile yöneticisi arasında sürekli iletişime dayanan sistemimizde yılda iki defa bireysel performans ölçümü hedeflenmektedir.

Performans Yönetim Sistemi

Çalışanlarımızın şirket hedefleri ve beklentileri doğrultusunda yönlendirilmesi, desteklenmesi, başarı durumlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve çalışanlarımızın yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik kurulan performans sistemimizin ana amacı ölçme ve geliştirme olmakla birlikte; sistem, değerlendirici (üst) ile değerlendirilen (ast) arasında iyi bir iletişim, iş birliği ve dayanışma ortamı kurulmasını sağlamaktadır.

Ayrıca sistemin açık değerlendirme ilkesi, diğer bir deyişle değerlendirme sonuçlarına ilişkin olumlu/olumsuz geri bildirimin astlara iletilmesi ve bu sonuçların astla birlikte tartışılabilmesi performans değerlendirmenin çalışanların motivasyon ve verimliliğini vurgulayan amaçlarını oluşturmaktadır.

Çalışanlarımızın kişisel gelişimleri ve hedefleri göz önünde tutularak, iş hedeflerinin ve yetkinliklerinin birlikte değerlendirildiği, çalışan ile yöneticisi arasında sürekli iletişime dayanan sistemimizde yılda iki defa bireysel performans ölçümü hedeflenmektedir.