Firmamız bünyesinde çalışan her kademedeki personelin kişisel veya mesleki gelişimi üzerine aldıkları eğitimler ile insana yatırımın şirketimiz için paralel başarı sağlayacağı düşüncesine sahibiz.

Çalışanlarımızın, eğitim ihtiyaçlarını gidermek ve taleplerine yanıt verebilmek amacıyla 2018 yılı itibari ile Eğitim Birimi departmanını kurarak, bu alanda çalışmalarımızı hızlandırdık.

 

Hedeflerimiz doğrultusunda çalışanlarımızın bilgi, beceri, davranış ve tutumunu geliştirmek için eğitim ve gelişim faaliyetlerini saptamak, planlamak, gelişim alanlarını gözlemleyerek kurum geleceğine katkı sağlamayı amaçlamaktayız.

Göreve başlayan her çalışan için işbaşı oryantasyon programımız ve görev tanımına uygun bölüm içi oryantasyon programının uygulanmasını titizlikle sağlamaktayız.

Şirketimizde oryantasyon eğitimi alan tüm personelin öncelikle;


• Tarihçemizi

• Misyonumuzu, vizyonumuzu ve hedeflerimizi

• GMP ve İş Güvenliği Kurallarımızı

• Farmakovijilans ve hijyen kurallarımızı

• Çevre kurallarımızı çok detaylı bir şekilde öğrenmesini amaçlanmaktayız.Her yıl sonunda bir sonraki yıl için eğitim planı ve bütçesi hazırlayarak, yıl içerisinde bu planı uygulamaya özen gösteririz.

Yıl içerisinde planlı iletilmeyen eğitim talepleri ile bire bir ilgilenerek, bütçelerimiz doğrultusunda gerekli desteği sağlamaya gayret gösteririz. Bununla birlikte çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile yetkinlik bazlı eğitim programlarını yürütürüz.

Sürekli öğrenme hedefiyle çalışanlar için “Gezici Kütüphane”mizi kurarak; eğitim bütçesinden bağımsız ayırdığımız pay ile personelimizin işleri, ihtiyaçları ve ilgileri doğrultusunda talep ettikleri kitapları Gezici Kütüphane’mize kazandırmaya gayret gösteririz.Eğitim Sistemimiz

Firmamız bünyesinde çalışan her kademedeki personelin kişisel veya mesleki gelişimi üzerine aldıkları eğitimler ile insana yatırımın şirketimiz için paralel başarı sağlayacağı düşüncesine sahibiz.

Çalışanlarımızın, eğitim ihtiyaçlarını gidermek ve taleplerine yanıt verebilmek amacıyla 2018 yılı itibari ile Eğitim Birimi departmanını kurarak, bu alanda çalışmalarımızı hızlandırdık.

 

Hedeflerimiz doğrultusunda çalışanlarımızın bilgi, beceri, davranış ve tutumunu geliştirmek için eğitim ve gelişim faaliyetlerini saptamak, planlamak, gelişim alanlarını gözlemleyerek kurum geleceğine katkı sağlamayı amaçlamaktayız.

Göreve başlayan her çalışan için işbaşı oryantasyon programımız ve görev tanımına uygun bölüm içi oryantasyon programının uygulanmasını titizlikle sağlamaktayız.

Şirketimizde oryantasyon eğitimi alan tüm personelin öncelikle;


• Tarihçemizi

• Misyonumuzu, vizyonumuzu ve hedeflerimizi

• GMP ve İş Güvenliği Kurallarımızı

• Farmakovijilans ve hijyen kurallarımızı

• Çevre kurallarımızı çok detaylı bir şekilde öğrenmesini amaçlanmaktayız.Her yıl sonunda bir sonraki yıl için eğitim planı ve bütçesi hazırlayarak, yıl içerisinde bu planı uygulamaya özen gösteririz.

Yıl içerisinde planlı iletilmeyen eğitim talepleri ile bire bir ilgilenerek, bütçelerimiz doğrultusunda gerekli desteği sağlamaya gayret gösteririz. Bununla birlikte çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile yetkinlik bazlı eğitim programlarını yürütürüz.

Sürekli öğrenme hedefiyle çalışanlar için “Gezici Kütüphane”mizi kurarak; eğitim bütçesinden bağımsız ayırdığımız pay ile personelimizin işleri, ihtiyaçları ve ilgileri doğrultusunda talep ettikleri kitapları Gezici Kütüphane’mize kazandırmaya gayret gösteririz.