Polifarma İlaç olarak direkt malzeme, indirekt malzeme ve yatırım alanları olmak üzere üç başlık altında satın alma süreçlerini gerçekleştirmekteyiz. Bu süreçler, firmamızın kısa ve uzun vadeli politikaları ile planlanmaktadır. Satın alma süreçlerinde önem verdiğimiz konuların başında tedarikçilerin seçimi ve iş birliklerinin geliştirilmesi yer almaktadır. Uzun süreli iş birlikteliği sağlayabilecek, yasal yönetmeliklere ve kurallara uyum gösteren firmaları tercih etmekteyiz.

Bu kapsamda;
• Tedarikçilerimizin yasal yükümlülüklerini yerine getiren, bu politika ve kurallar çerçevesinde iş etiği ile bağlantılı olan diğer tüm dokümanlardaki gerekliliklere bağlı olması gerekmektedir.
• Tedarikçi seçiminde; mali performans, tecrübe, teknik yeterlilik vb. kriterlerin yanında sektörde olumlu geçmişe sahip olmaları ve önceki yıllara ait değerlendirme sonuçları dikkate alınır.
• Tedarikçi seçimi ve yönetimi için ilgili birim yöneticilerimiz; onaylı tedarikçi listesi hazırlama, yönetme ve takip sistemlerinin kurulmasından sorumludur.
• Birlikte çalışmaya karar verdiğimiz tedarikçilerimizi seçerken objektif kriterlere göre değerlendiriyoruz. Tedarikçilerimiz ile iş birliklerimizin karşılıklı değer yaratmasını hedeflemekteyiz.

Tedarikçilerimiz aşağıdaki ilkeler çerçevesinde hareket etmektedir.
• Dürüstlük ve doğruluk çerçevesinde hareket etmek
• Bütün geçerli ulusal mevzuat, kural ve düzenlemelere uyum göstermek
• Çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamak
• Çalışanlara saygı ve haysiyet kuralları çerçevesinde davranmak
• Çevreye olumsuz etkisi olan davranışlardan kaçınmak

İş ortaklarımızdan, sürdürülebilir bir tedarik ve satın alma zinciri oluşturmaya yönelik beklentilerimiz şunlardır;
• Kalite
• Zamanında ve eksiksiz hizmet
• Mevzuata uyum
• Kurumsal yönetim uygulamaları
• Sürekli iyileştirme