1DOZ KAMPÜS

"Endüstriyi Keşfet" Staj Platformu

Şirketimizde uygulanan staj programının temel amacı; üniversite, yüksekokul, mesleki ve teknik liselerde öğrenim gören ve staj zorunluluğu bulunan öğrencilerin en yetkin ve başarılı olanlarına yıl boyunca veya yılın belirli periyotların da staj imkânı sağlamak, yetenek kazanımı kapsamında staj süresince iyi performans gösteren öğrencileri mezun olduktan sonra kuruluşumuza kazandırmaktır.

Bu kapsamda; bölgenin köklü üniversitelerinden Trakya Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitesi ile akademi-sanayi işbirliği kapsamında imzaladığımız işbirliği protokolümüz bulunmaktadır.

Her yıl stajyer ihtiyacı belirlenerek, bu protokol çerçevesinde iki üniversitenin ilgili bölümlerinden Meslek Yüksekokulu ve Lisans öğrencilerine Ergene’ de bulunan üretim tesisimizde yarı dönemli staj imkânı sunmaktayız.

Bu üniversitelerde öğrenim gören stajyer adaylarımız üniversiteler tarafından gerekli duyurular yapıldığı tarihten itibaren; gençler, işverenler ve üniversitelerin kariyer merkezlerinin ortak dijital etkileşim platformu olan https://www.yetenekkapisi.org/ üzerinden başvurularını gerçekleştirmektedir.

Sömestr ve yaz döneminde staj zorunluluğu bulunan diğer üniversite öğrencilerine, akademik kapsamdaki bilgilerini uygulamalı olarak pratiğe dönüştürebilmeleri ve iş hayatına hazırlanmalarına destek olmak amacıyla Genel Müdürlük, Ankara Ruhsatlandırma Merkezi veya Üretim Tesislerimizde staj imkânı tanınmaktadır.

Staj programlarımıza başvuran Meslek Yüksekokulu ve Üniversite öğrencilerinin zorunlu staj kapsamındaki başvuruları kabul edilmektedir.

Değerlendirme sürecinde; öncelikle ilgili bölümün ihtiyacı ve açık kontenjanlar göz önünde bulundurulmakta olup, öğrencinin akademik başarısı kadar kurum kültürüne olan uyumu, sahip olduğu sorumluluk bilinci ve iletişim yetkinlikleri stajyer seçiminde dikkat ettiğimiz diğer hususlar olarak öne çıkmaktadır.

Uygun görülen başvurulara yönelik olarak görüşme ve kabul süreci İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yürütülür ve ilgili öğrencilerle iletişime geçilir.

Staj döneminin sonunda başarılı olan öğrencilere, istekli olmaları ve ihtiyaç dâhilinde firma işe alımlarında öncelikli değerlendirilme imkânı sunulmaktadır.


2024 yılı için staj kontenjanlarımız dolmuştur.

STAJ OLANAKLARIMIZ - 1DOZKAMPÜS"Endüstriyi Keşfet" Staj Platformu

Şirketimizde uygulanan staj programının temel amacı; üniversite, yüksekokul, mesleki ve teknik liselerde öğrenim gören ve staj zorunluluğu bulunan öğrencilerin en yetkin ve başarılı olanlarına yıl boyunca veya yılın belirli periyotların da staj imkânı sağlamak, yetenek kazanımı kapsamında staj süresince iyi performans gösteren öğrencileri mezun olduktan sonra kuruluşumuza kazandırmaktır.

Bu kapsamda; bölgenin köklü üniversitelerinden Trakya Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitesi ile akademi-sanayi işbirliği kapsamında imzaladığımız işbirliği protokolümüz bulunmaktadır.

Her yıl stajyer ihtiyacı belirlenerek, bu protokol çerçevesinde iki üniversitenin ilgili bölümlerinden Meslek Yüksekokulu ve Lisans öğrencilerine Ergene’ de bulunan üretim tesisimizde yarı dönemli staj imkânı sunmaktayız.

Bu üniversitelerde öğrenim gören stajyer adaylarımız üniversiteler tarafından gerekli duyurular yapıldığı tarihten itibaren; gençler, işverenler ve üniversitelerin kariyer merkezlerinin ortak dijital etkileşim platformu olan https://www.yetenekkapisi.org/ üzerinden başvurularını gerçekleştirmektedir.

Sömestr ve yaz döneminde staj zorunluluğu bulunan diğer üniversite öğrencilerine, akademik kapsamdaki bilgilerini uygulamalı olarak pratiğe dönüştürebilmeleri ve iş hayatına hazırlanmalarına destek olmak amacıyla Genel Müdürlük, Ankara Ruhsatlandırma Merkezi veya Üretim Tesislerimizde staj imkânı tanınmaktadır.

Staj programlarımıza başvuran Meslek Yüksekokulu ve Üniversite öğrencilerinin zorunlu staj kapsamındaki başvuruları kabul edilmektedir.

Değerlendirme sürecinde; öncelikle ilgili bölümün ihtiyacı ve açık kontenjanlar göz önünde bulundurulmakta olup, öğrencinin akademik başarısı kadar kurum kültürüne olan uyumu, sahip olduğu sorumluluk bilinci ve iletişim yetkinlikleri stajyer seçiminde dikkat ettiğimiz diğer hususlar olarak öne çıkmaktadır.

Uygun görülen başvurulara yönelik olarak görüşme ve kabul süreci İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yürütülür ve ilgili öğrencilerle iletişime geçilir.

Staj döneminin sonunda başarılı olan öğrencilere, istekli olmaları ve ihtiyaç dâhilinde firma işe alımlarında öncelikli değerlendirilme imkânı sunulmaktadır.

2024 yılı için staj kontenjanlarımız dolmuştur.