Performans Yönetim Sistemimiz, çalışanlarımızın; şirketimizin kısa & orta ve uzun vadeli hedeflerine uygun olarak yönlendirilmesi, desteklenmesi, başarı durumlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Sistem çalışanlarımızın yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik kurulmuş ana amacı ölçme ve geliştirme olmakla birlikte; şirket içinde etkin ve iyi bir iletişim, iş birliği ve dayanışma ortamı kurulmasına da hizmet etmektedir.

Çalışanlarımızın kişisel gelişimleri ve hedefleri göz önünde tutularak, iş hedeflerinin ve yetkinliklerinin birlikte değerlendirildiği, çalışan ile yönetici arasında sürekli iletişime dayanan sistemimizde yılda iki defa bireysel performans ölçümü hedeflenmektedir.

Bu değerlendirmelerde; hem iş hedefleri, hem de yetkinlikler yönünden çalışan performansı incelenmektedir.Performans Yönetim SürecimizPerformans Yönetim Sistemimiz, çalışanlarımızın; şirketimizin kısa & orta ve uzun vadeli hedeflerine uygun olarak yönlendirilmesi, desteklenmesi, başarı durumlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Sistem çalışanlarımızın yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik kurulmuş ana amacı ölçme ve geliştirme olmakla birlikte; şirket içinde etkin ve iyi bir iletişim, iş birliği ve dayanışma ortamı kurulmasına da hizmet etmektedir.

Çalışanlarımızın kişisel gelişimleri ve hedefleri göz önünde tutularak, iş hedeflerinin ve yetkinliklerinin birlikte değerlendirildiği, çalışan ile yönetici arasında sürekli iletişime dayanan sistemimizde yılda iki defa bireysel performans ölçümü hedeflenmektedir.

Bu değerlendirmelerde; hem iş hedefleri, hem de yetkinlikler yönünden çalışan performansı incelenmektedir.