Biz çalışma arkadaşlarımız için Polifarma’yı; geleceğe dair umutlarını büyütebilecekleri adres kılma çabasındayız. Bunun için şirketimiz içerisinde, çalışanlarımıza kariyer planlamaları konusunda destek olmaya ve fırsatlar sunmaya gayret ederiz.

Şirketimizde her yılın sonunda; terfi değerlendirme süreci başlatılır, tüm departmanlardan terfi adayları belirlenir, adaylarımızın yetkinlik seviyeleri; envanter çalışmaları ve değerlendirme merkezi uygulamaları ile ölçümlenir ve elde edilen veriler Terfi Kurulu’ nun değerlendirilmesine sunularak adaylarla ilgili nihai kararın verilmesiyle sonuçlandırılır.Terfi süreci sonunda, olumlu ya da olumsuz değerlendirilen tüm adaylarımız için, terfi sürecinde yapılan ölçümlemeler sonucu gelişime açık olan yetkinlikleri belirlenir. Gerek duyuluyorsa, takip eden yıllara daha iyi hazırlanmaları adına uygun gelişim planları oluşturulur. Çalışanlarımızın kariyer planlama süreçleri böylece sürekli desteklenir.

Ayrıca yetkinlikleri ve becerileri izlenerek uygun görülen çalışanlarımıza, şirket içerisinde pozisyon/alan değişikliği imkânı tanınmaktadır.


Kariyer Planlama SürecimizBiz çalışma arkadaşlarımız için Polifarma’yı; geleceğe dair umutlarını büyütebilecekleri adres kılma çabasındayız. Bunun için şirketimiz içerisinde, çalışanlarımıza kariyer planlamaları konusunda destek olmaya ve fırsatlar sunmaya gayret ederiz.

Şirketimizde her yılın sonunda; terfi değerlendirme süreci başlatılır, tüm departmanlardan terfi adayları belirlenir, adaylarımızın yetkinlik seviyeleri; envanter çalışmaları ve değerlendirme merkezi uygulamaları ile ölçümlenir ve elde edilen veriler Terfi Kurulu’ nun değerlendirilmesine sunularak adaylarla ilgili nihai kararın verilmesiyle sonuçlandırılır.Terfi süreci sonunda, olumlu ya da olumsuz değerlendirilen tüm adaylarımız için, terfi sürecinde yapılan ölçümlemeler sonucu gelişime açık olan yetkinlikleri belirlenir. Gerek duyuluyorsa, takip eden yıllara daha iyi hazırlanmaları adına uygun gelişim planları oluşturulur. Çalışanlarımızın kariyer planlama süreçleri böylece sürekli desteklenir.

Ayrıca yetkinlikleri ve becerileri izlenerek uygun görülen çalışanlarımıza, şirket içerisinde pozisyon/alan değişikliği imkânı tanınmaktadır.