Lütfen başvurunuzu tamamlamak üzere Kişisel Veri Paylaşım Bilgilendirmesi dahilinde bilgi edindiğinizi ve kişisel verilerinizi Polifarma İlaç ile paylaştığınızı onaylayınız veya işlemden vazgeçiniz.
Başvurumun gereğinin yapılması amacıyla kişisel verilerimin Kişisel Veri Paylaşım Bilgilendirmesi kapsamında işlenmesini onaylıyorum.
Polifarma ISO 17025 Kapsamında Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarı Müşteri Şikayetleri Değerlendirme Prosesi’ne ulaşmak için tıklayınız.