Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Görevleri

 • Kurumsal yönetimin temel ilkeleri olan; etkililik, tutarlılık, şeffaflık, objektiflik, hesap verebilirlik, katılımcılık ve sorumluluk ilkelerinin tüm yönetim kademesinde benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, denetlenmek.
 • Yönetim Kurulu toplantılarında bilgilendirme, yönlendirme, karar alma ve görev dağılımını gerçekleştirme konularında etkinliği sağlamak.
 • Kurumun politika, vizyon, misyon, temel değerleri ve stratejisinin belirlenmesine ve çalışanların bu ilkeleri benimsemesine rehberlik etmek.
 • Şirket performansını takip etmek ve şirketin başarısını artırıcı kararlar almak.
 • Şirketin ana hedeflerine ulaşması adına yatırım kararlarını almak.
 • Şirketin büyüme şeklini ve üstleneceği riskleri belirlemek.
 • Politik, ekonomik ve yönetimsel riskleri takip etmek ve riskler için önlem almak.
 • İcra kurulları ve komitelerin etkinliğini sağlamak ve denetlemek.
 • Kurumun hissedarlarıyla olan ilişkilerini yürütmek.
 • Hissedarlarla yönetim arasındaki iletişimi sağlamak.
 • İcra Kurulu faaliyetlerini denetlemek.
 • Şirketi resmi kurumlar, özel kurumlar ve diğer üçüncü kişilere karşı temsil etmek.
 • Ayda bir defa olacak şekilde Yönetim Kurulu toplantısını yapmak ve toplantı kararlarını Yönetim Kurulu Asistanı ile raporlamak.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Görevleri

 • Kurumsal yönetimin temel ilkeleri olan; etkililik, tutarlılık, şeffaflık, objektiflik, hesap verebilirlik, katılımcılık ve sorumluluk ilkelerinin tüm yönetim kademesinde benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, denetlenmek.
 • Yönetim Kurulu toplantılarında bilgilendirme, yönlendirme, karar alma ve görev dağılımını gerçekleştirme konularında etkinliği sağlamak.
 • Kurumun politika, vizyon, misyon, temel değerleri ve stratejisinin belirlenmesine ve çalışanların bu ilkeleri benimsemesine rehberlik etmek.
 • Şirket performansını takip etmek ve şirketin başarısını artırıcı kararlar almak.
 • Şirketin ana hedeflerine ulaşması adına yatırım kararlarını almak.
 • Şirketin büyüme şeklini ve üstleneceği riskleri belirlemek.
 • Politik, ekonomik ve yönetimsel riskleri takip etmek ve riskler için önlem almak.
 • İcra kurulları ve komitelerin etkinliğini sağlamak ve denetlemek.
 • Kurumun hissedarlarıyla olan ilişkilerini yürütmek.
 • Hissedarlarla yönetim arasındaki iletişimi sağlamak.
 • İcra Kurulu faaliyetlerini denetlemek.
 • Şirketi resmi kurumlar, özel kurumlar ve diğer üçüncü kişilere karşı temsil etmek.
 • Ayda bir defa olacak şekilde Yönetim Kurulu toplantısını yapmak ve toplantı kararlarını Yönetim Kurulu Asistanı ile raporlamak.