PARAMETRİK SERBEST BIRAKMA

OTOMATİK SAPD CİHAZI

PLAZMA TAMAMLAYICI

POLINUTHREE

TÜRKİYE'DE İLK RAMAN SPEKTROSKOPİ NİCEL TEST YÖNETİMİ ONAYI

PARAMETRİK SERBEST BIRAKMA

OTOMATİK SAPD CİHAZI

PLAZMA TAMAMLAYICI

POLINUTHREE

Rapid Test

POL ARGE

Türkiye’nin ilk ve Tek İntravenöz NK-1 Blokörünü Ürettik.