İcra Kurulu Üyeleri

İcra Kurulu Görevleri

 • İcra Kurulu işletmenin; mevcut plan ve politikalarını uygulamak, başarılı bir şekilde faaliyetlerini yürütmesini sağlamak ve gelecek stratejileri belirlemekle yükümlüdür.
 • İcra Kurulu’nun öncelikli görevi kurumun itibarını gözetmektir. Bu bağlamda süreçlerin analizini incelemek ve gerekli düzeltmeleri yapmak görevlerindendir. Kurumsal değerler tüm süreçler içinde kendine yer bulmalıdır.
 • Grup şirketlerinin faaliyetlerinin etkinlikle yürütülmesine ve öngörülen hedeflerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak en uygun organizasyon yapısını oluşturmak ve stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesine liderlik etmek,
 • Grup şirketlerinin iş performansını (hedefler, bütçeler, karlılık, nakit akışı vb) düzenli ve yakından takip etmek, oluşan sapmaların nedenlerini bulmak, alınacak önlemler ve uygulanacak iyileştirmeler hakkında ortak akıl oluşturmak,
 • Grup şirketlerinin her yıl gelir/gider bütçelerini hazırlatmak, aylık faaliyet raporlarını değerlendirmek, güncel gelir/gider bütçesini karşılaştırmak, değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna sunmak,
 • Grup şirket çalışanları, firma müşterileri ve sektör rakiplerini inceleyen ve araştıran düzenler oluşturmak, buradan gelen veri ve bilgiler ışığında hedeflerinde, hizmetlerinde, sistemlerinde ne tür değişiklikler yapacağına karar vermek,
 • Üretim, teknik, kalite, finans, insan kaynakları, hukuk, satış ve pazarlama, operasyonlar, teknoloji departmanlarının tüm işlevlerini denetlemek,
 • Faaliyetleri kalite ve verimlilik açısından değerlendirebilmek için verilen hizmetler hakkında belirli periyotlarda piyasa araştırması yapmak ve sonuçlara göre gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak,
 • Sürdürülebilir kalite bilincini kurumun her kademesinde sağlamak,
 • Faaliyetlerin istenen niteliklere sahip olan çalışanlar tarafından etkin biçimde yürütülmesini sağlamak,
 • Çalışanların özlük hakları ile ilgili çalışmalar yapmak ve karar almak, çalışan memnuniyetini izlemek ve değerlendirmek,
 • Çalışanların kendi kariyerlerini geliştirmelerine özen göstermek ve onları teşvik etmek,
 • Şirketlerin faaliyetlerinin devamı için tüm kaynakların verimli ve etkin kullanımının sağlanması amacıyla gerekli stratejik hedef ve politikaları belirlemek ve her bir organizasyon biriminin bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak,
 • Planlanmış iletişim faaliyetlerini onaylamak ve faaliyet sonuç raporlarını takip etmek,
 • Müşteri memnuniyeti ölçüm çalışmalarının yapılmasını sağlamak, izlemek ve denetlemek,
 • Grubun kurumsallaşmasını ve kurumsallaşma çalışmalarının sürdürebilirliğini sağlamak,
 • Kurumun bütünlüğünü sağlamak,
 • Tüm grup faaliyetlerini belirli periyotlar halinde Yönetim Kurulu'na sunmak ve kurum ile Yönetim Kurulu arasında köprü görevi oluşturmak,
 • Kendi yetkileri dışındaki kararların alınması için konuyu Yönetim Kurulu'na taşımak.

İcra Kurulu Üyeleri

İcra Kurulu Görevleri

 • İcra Kurulu işletmenin; mevcut plan ve politikalarını uygulamak, başarılı bir şekilde faaliyetlerini yürütmesini sağlamak ve gelecek stratejileri belirlemekle yükümlüdür.
 • İcra Kurulu’nun öncelikli görevi kurumun itibarını gözetmektir. Bu bağlamda süreçlerin analizini incelemek ve gerekli düzeltmeleri yapmak görevlerindendir. Kurumsal değerler tüm süreçler içinde kendine yer bulmalıdır.
 • Grup şirketlerinin faaliyetlerinin etkinlikle yürütülmesine ve öngörülen hedeflerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak en uygun organizasyon yapısını oluşturmak ve stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesine liderlik etmek,
 • Grup şirketlerinin iş performansını (hedefler, bütçeler, karlılık, nakit akışı vb) düzenli ve yakından takip etmek, oluşan sapmaların nedenlerini bulmak, alınacak önlemler ve uygulanacak iyileştirmeler hakkında ortak akıl oluşturmak,
 • Grup şirketlerinin her yıl gelir/gider bütçelerini hazırlatmak, aylık faaliyet raporlarını değerlendirmek, güncel gelir/gider bütçesini karşılaştırmak, değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna sunmak,
 • Grup şirket çalışanları, firma müşterileri ve sektör rakiplerini inceleyen ve araştıran düzenler oluşturmak, buradan gelen veri ve bilgiler ışığında hedeflerinde, hizmetlerinde, sistemlerinde ne tür değişiklikler yapacağına karar vermek,
 • Üretim, teknik, kalite, finans, insan kaynakları, hukuk, satış ve pazarlama, operasyonlar, teknoloji departmanlarının tüm işlevlerini denetlemek,
 • Faaliyetleri kalite ve verimlilik açısından değerlendirebilmek için verilen hizmetler hakkında belirli periyotlarda piyasa araştırması yapmak ve sonuçlara göre gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak,
 • Sürdürülebilir kalite bilincini kurumun her kademesinde sağlamak,
 • Faaliyetlerin istenen niteliklere sahip olan çalışanlar tarafından etkin biçimde yürütülmesini sağlamak,
 • Çalışanların özlük hakları ile ilgili çalışmalar yapmak ve karar almak, çalışan memnuniyetini izlemek ve değerlendirmek,
 • Çalışanların kendi kariyerlerini geliştirmelerine özen göstermek ve onları teşvik etmek,
 • Şirketlerin faaliyetlerinin devamı için tüm kaynakların verimli ve etkin kullanımının sağlanması amacıyla gerekli stratejik hedef ve politikaları belirlemek ve her bir organizasyon biriminin bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak,
 • Planlanmış iletişim faaliyetlerini onaylamak ve faaliyet sonuç raporlarını takip etmek,
 • Müşteri memnuniyeti ölçüm çalışmalarının yapılmasını sağlamak, izlemek ve denetlemek,
 • Grubun kurumsallaşmasını ve kurumsallaşma çalışmalarının sürdürebilirliğini sağlamak,
 • Kurumun bütünlüğünü sağlamak,
 • Tüm grup faaliyetlerini belirli periyotlar halinde Yönetim Kurulu'na sunmak ve kurum ile Yönetim Kurulu arasında köprü görevi oluşturmak,
 • Kendi yetkileri dışındaki kararların alınması için konuyu Yönetim Kurulu'na taşımak.